zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Bezpieczeństwo instalacji falowników Vacon 10

INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ELEKTRYK POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE!

Należy dokładnie przeczytać poniższe ostrzeżenia:

Po podłączeniu przemiennika częstotliwości do sieci zasilającej, elementy wewnętrzne modułu mocy posiadają potencjał sieci zasilającej. Jest to napięcie niebezpieczne, mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

W załączonym do sieci przemienniku zaciski silnika U, V, W (T1, T2, T3) oraz - / + do podłączenia rezystora hamowania są pod napięciem nawet wówczas, gdy silnik nie pracuje.

Zaciski WE/WY sterujących są izolowane galwanicznie od sieci zasilającej. Jednakże zaciski wyjść przekaźnikowych mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem nawet wówczas, gdy przemiennik Vacon odłączony jest od sieci zasilającej.

W przemiennikach częstotliwości Vacon 10 doziemny prąd upływu przekracza 3.5 mA AC. Zgodnie z normą EN61800-5-1, musi zostać zapewnione połączenie wzmocnionego uziemienia ochronnego.

W przypadku, gdy przemiennik stanowi część wyposażenia maszyny, jej producent jest odpowiedzialny za zastosowanie do przemiennika wyłącznika głównego (EN60204-1).

Jeśli Vacon 10 zostanie odłączony od zasilania podczas pracy silnika, pozostaje zasilany jeśli silnik jest napędzany przez maszynę roboczą. W tym przypadku silnik pracuje jako generator zasilając przemiennik częstotliwości.

Po wyłączeniu zasilania przemiennika częstotliwości należy odczekać do momentu zatrzymania wentylatora chłodzącego i zgaśnięcia wyświetlacza lub diodowych wskaźników na panelu. Następnie należy odczekać 5 minut i dopiero wtedy rozpoczać pracę.

Silnik może wystartować automatycznie po wystąpieniu usterki, jeśli aktywna jest funkcja autorestartu.

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl