zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Ustawienia parametrów silnika falowników Vacon 10

Ustawienia parametrów silnika (Panel sterujący: Menu PAR -> P1)

UWAGA! Poniższe parametry są widoczne, kiedy P17.2 = 0.

Kod Parametr Min Maks. Jedn. Fabrycz. ID Uwagi
P1.1 Napięcie znamionowe silnika 180 690 V zmienna 110 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.2 Częstotliwość znamionowa silnika 30,00 320,0 Hz 50,00 / 60,00 111 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.3 Prędkość znamionowa silnika 30 20000 obr/ min 1440 / 1720 112 Wartość domyślna dla silnika 4 biegunowego
P1.4 Prąd znamionowy silnika 0,2 x In 2,0 x In A In 113 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.5 cos (phi) silnika (Współczynnik mocy) 0,30 1,00   0,85 120 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.7 Ograniczenie prądu 0,2 x In 2,0 x In A 1,5 x In 107 Maksymalny prąd silnika
P1.8 Tryb sterowania silnikiem 0 1   0 600

0 = Sterow. częstotliwością

1 = Sterowanie prędkoscią w otwartej pętli

P1.9 Charakterystyka U/f 0 2   0 108

0 = Liniowa

1 = Kwadratowa

2 = Programowalna

P1.10 Punkt osłabienia pola 8,00 320,0 Hz 50,00 / 60,00 602 Częstotliwość punktu osłabienia pola
P1.11 Napięcie w punkcie osłabienia pola 10,00 200,0 % 100,00 603 Napięcie w punkcie osłabienia pola jako wartość % Un silnika
P1.12 Częstotliwość w punkcie środkowym U / f 0,00 P1.10 Hz 50,00 / 60,00 604 Częstotliwość w punkcie środkowym dla programowalnej charakterystyki U / f
P1.13 Napięcie w punkcie środkowym U / f 0,00 P1.11 % 100,00 605 Napięcie w punkcie środkowym dla programowalnej charakterystyki U / f jako wartość % Un silnika
P1.14 Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości 0,00 40,00 % 0,00 606 Napięcie przy 0 Hz jako wartość % Un silnika
P1.15 Podbicie momentu 0 1   0 109

0 = Wyłączone

1 = Włączone

P1.16 Częstotliwość kluczowania 1,5 16,0 kHz 4,0 / 2,0 601 Częstotliwość modulacji PWM. Jeśli wartość jest wyższa niż fabryczna występuje ograniczenie obciążalności
P1.17 Moduł hamujący 0 2   0 504

0 = Wyłączony

1 = Włączony: zawsze

2 = Włączony w stanie praca

P1.19 Identyfikacja parametrów silnika 0 1   0 631

0 = Nie aktywny

1 = Identyfikacja silnika z nieruchomym wałem

(potrzebna komenda start w czasie 20s)

P1.20 Spadek napięcia na Rs 0,00 100,0 % 0,00 662 Spadek napięcia na uzwojeniach silnika jako % Un silnika przy prądzie znamionowym
P1.21 Regulator nadnapięciowy 0 2   1 607

0 = Wyłączony

1 = Włączony, tryb standard.

2 = Włączony, tryb obciążenia

P1.22 Regulator podnapięciowy 0 1   1 608

0 = Wyłączony

1 = Włączony

P1.23 Filtr sinusoidalny 0 1   0 522

0 = Nie używany

1 = Używany

P1.24 Typ modulatora 0 65535   28928 648

Konfiguracja modulatora

B1 = Modulacja przerywana (DPWMMIN)

B2 =

B6 =

B8 =

B11 =

B12 =

B13 =

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl