Drukuj

Inne informacje systemowe falowników Vacon 10

Inne informacje systemowe

Kod Parametr Min Maks Fabrycz ID Uwagi
V3.1 Licznik MWh       827 MWh
V3.2 Licznik dni od włączenia       828  
V3.3 Licznik godzin od włączenia       829  
V3.4 Licznik pracy: Dni       840  
V3.5 Licznik pracy: Godziny       841  
V3.6 Licznik usterek       842  
P4.2 Powrót do ustawień fabrycznych 0 1 0 831 1 = Wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych
F5.x Menu aktywnych usterek          
F6.x Menu historii usterek          

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl