zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Bezpieczeństwo instalacji falowników Vacon 20

INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ELEKTRYK DYSPONUJĄCY ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI!

Należy dokładnie przeczytać poniższe ostrzeżenia:

Po podłączeniu przemiennika Vacon 20 elementy wewnętrzne modułu zasilającego znajdują się pod napięciem. Kontakt z napięciem z sieci jest bardzo niebezpieczny i grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Gdy przemiennik Vacon 20 jest podłączony do sieci zasilającej, zaciski U, V, W (T1, T2, T3) silnika oraz zaciski -/+ złącza napięcia rezystora hamowania są pod napięciem, nawet jeśli silnik nie pracuje.

Zaciski sterujące we/wy są galwanicznie odizolowane od napięcia sieci zasilającej. Jednakże na zaciskach wyjść przekaźnikowych może być występować niebezpieczne napięcie sterujące, nawet jeśli przemiennik Vacon 20 jest odłączony od sieci zasilającej.

Doziemny prąd upływu przemiennika częstotliwości Vacon 20 przekracza 3,5 mA prądu przemiennego. Zgodnie z normą EN 61800-5-1 i należy zapewnić wzmocnione ochronne połączenie uziemiające.

W przypadku, gdy przemiennik stanowi część wyposażenia maszyny, jej producent jest odpowiedzialny za zastosowanie do przemiennika wyłącznika głównego (EN 60204-1).

Jeśli przemiennik Vacon 20 zostanie odłączony od sieci zasilającej podczas pracy silnika, nadal będzie pod napięciem, jeżeli silnik jest włączany przez proces. W takim przypadku silnik działa jak generator dostarczający energię do przemiennika częstotliwości.

Po odłączeniu przemiennika częstotliwości od sieci zasilającej należy odczekać, aż wentylator się zatrzyma, a wyświetlacz lub diody stanu na panelu przednim urządzenia zgasną. Następnie należy odczekać jeszcze 5 minut przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy złączach przemiennika Vacon 20.

Jeśli została włączona funkcja automatycznego zerowania, silnik może uruchomić się automatycznie po awarii.

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl