zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Uruchamianie i rozruch falowników Vacon 20

1. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa.
2. Sprawdź uziemienie i upewnij się, że kable są zgodne z wymaganiami.
3. Sprawdź jakość i ilość powietrza chłodzącego.
4. Upewnij się, że wszystkie przełączniki Start/Stop znajdują się w pozycji STOP.
5. Podłącz przemiennik do zasilania sieciowego.
6. Uruchom kreator rozruchu i skonfiguruj wszystkie niezbędne parametry.
7. Wykonaj rozruch próbny bez silnika; patrz Instrukcja obsługi na stronie www.vacon.com.
8. Wykonaj próby bez obciążenia przy silniku odłączonym od procesu.
9. Przeprowadź identyfikację parametrów (par. ID631).
10. Podłącz silnik do procesu i ponownie wykonaj rozruch próbny.
11. Przemiennik Vacon 20 jest gotowy do eksploatacji.

Kreator rozruchu

Kreator rozruchu zostanie uruchomiony przy pierwszym włączeniu zasilania przemiennika Vacon 20. Kreator można uruchomić, ustawiając parametr SYS 4.2 na wartość 1. Procedura jest przedstawiona na ilustracjach poniżej.

UWAGA! Kreator rozruchu zawsze przywraca fabryczne ustawienia wszystkich parametrów!


 


 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl