zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Wartości monitorowane falowników Vacon 20

Kod Sygnał monitorujący Jednostka ID Opis
V1.1 Częstotliwość wyjściowa Hz 1 Częstotliwość wyjściowa dla silnika
V1.2 Częstotliwość zadawana Hz 25 Częstotliwość zadawana dla sterowania silnikiem
V1.3 Prędkość silnika obr./min 2 Wyliczona prędkość obrotowa silnika
V1.4 Prąd silnika A 3 Zmierzony prąd silnika
V1.5 Moment obrotowy silnika % 4 Wyliczony rzeczywisty/znamionowy moment obrotowy silnika
V1.6 Moc wyjściowa kW 79 Moc wyjściowa z przemiennika do silnika
V1.7 Napięcie silnika V 6 Napięcie silnika
V1.8 Napięcie na szynie prądu stałego V 7 Zmierzone napięcie na szynie prądu stałego
V1.9 Temperatura przemiennika °C 8 Temperatura radiatora
V1.10 Temperatura silnika % 9 Wyliczona temperatura silnika
V1.11 Moc na wale silnika % 5 Wyliczona rzeczywista/znamionowa moc silnika
V2.1 Wejście analogowe 1 % 13 Zakres sygnałów AI1 jako wartość procentowa używanego zakresu
V2.2 Wejście analogowe 2 % 14 Zakres sygnałów AI2 jako wartość procentowa używanego zakresu
V2.3 Wyjście analogowe % 26 Zakres sygnałów AO jako wartość procentowa używanego zakresu
V2.4 Stany wejść cyfrowych DI1, DI2, DI3   15 Stany wejść cyfrowych
V2.5 Stany wejść cyfrowych DI4, DI5, DI6   16 Stany wejść cyfrowych
V2.6 RO1, RO2, DO   17 Stany wyjść cyfrowych/ przekaźnikowych
V2.7 Wejście ciągu impulsów/ kodera % 1234 Wartość na skali 0-100%
V2.8 Obr./min kodera obr./min 1235 Skalowane zgodnie z parametrem impulsów/obrotu kodera
V3.1 Słowo stanu przemiennika   43

Stan kodów bitów przemiennika

B0 = gotowe

B1 = praca

B2 = do tyłu

B3 = usterka

B6 = praca włączona

B7 = alarm aktywny

B12 = żądanie pracy

B13 = regulator silnika aktywny

V3.2 Słowo stanu aplikacji   89

Stan kodów bitów aplikacji:

B3 = opadanie 2 aktywne

B5 = miejsce zdalnego sterowania 1 aktywne

B6 = miejsce zdalnego sterowania 2 aktywne

B7 = sterowanie z magistrali Fieldbus aktywne

B8 = sterowanie lokalne aktywne

B9 = sterowanie z komputera aktywne

B10 = częstotliwości zadawane aktywne

V3.3 Słowo stanu wejść cyfrowych   56  
V4.1 Wartość zadana PID % 20 Wartość zadana regulatora
V4.2 Wartość sprzężenia zwrotnego PID % 21 Wartość rzeczywista regulatora
V4.3 Błąd PID % 22 Błąd regulatora
V4.4 Wyjście PID % 23 Wyjście regulatora
V4.5 Proces   29 Skalowana zmienna procesu patrz par. 15.18

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl