zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Parametry szybkiej konfiguracji falowników Vacon 20

Parametry szybkiej konfiguracji (menu wirtualne wyświetlane przy par. 17.2 = 1)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P1.1 Napięcie znamionowe silnika 180 690 V Zmienne 110 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika.
P1.2 Częstotliwość znamionowa silnika 30,00 320,00 Hz 50,00 / 60,00 111 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika.
P1.3 Znamionowa prędkość obrotowa silnika 30 20000 obr./ min 1440 / 1720 112 Wartość fabryczna dotyczy silnika 4-biegunowego.
P1.4 Prąd znamionowy silnika 0,2 x INunit 2,0 x INunit A INunit 113 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika.
P1.5 Wartość cos(phi) silnika PHI 0,30 1,00   0,85 120 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika.
P1.7 Limit prądu 0,2 x INunit 2 x INunit A 1,5 x INunit 107 Maksymalny prąd silnika.
P1.15 Zwiększenie momentu obr 0 1   0 109

0 = nieużywane

1 = w użyciu

P2.1 Wybór miejsca zdalnego sterowania 1 0 2   0 172

0 = zacisk we/wy

1 = magistrala komunikacyjna

2 = panel

P2.2 Funkcja Start 0 1   0 505

0 = opadanie

1 = start „w biegu"

P2.3 Funkcja Stop 0 1   0 506

0 = wybieg

1 = opadanie

P3.1 Minimalna częstotliwość 0,00 P3.2 Hz 0,00 101 Minimalna częstotliwość zadawana
P3.2 Maksymalna częstotliwość P3.1 320,00 Hz 50,00 / 60,00 102 Maksymalna częstotliwość zadawana
P3.3 Wybór częstotliwości zadawanej dla miejsca zdalnego sterowania 1 1 9   7 117

1 = prędkości zadawane 0

2 = panel

3 = magistrala komunikacyjna

4 = AI1

5 = AI2

6 = PID

7 = AI1 + AI2

8 = potencjometr silnika

9 = ciąg impulsów / koder

P3.4 Prędkość zadawana 0 P3.1 P3.2 Hz 5,00 124 Prędkość zadawana 0 jest używana jako częstotliwość zadawana przy P3.3 = 1
P3.5 Prędkość zadawana 1 P3.1 P3.2 Hz 10,00 105 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.6 Prędkość zadawana 2 P3.1 P3.2 Hz 15,00 106 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.7 Prędkość zadawana 3 P3.1 P3.2 Hz 20,00 126 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P4.2 Czas przyspieszania 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Czas przyspieszania od 0 Hz do częstotliwości maksymalnej
P4.3 Czas hamowania 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 Czas hamowania od częstotliwości maksymalnej do 0 Hz
P6.1 Zakres sygnałów AI1 0 1   0 379

0 = 0-100%

1 = 20%-100%

20% jest równe minimalnemu poziomowi sygnału 2 V.

P6.5 Zakres sygnału AI2 0 1   0 390

0 = 0-100%

1 = 20-100%

20% jest równe minimalnemu poziomowi sygnału 2 V lub 4 mA.

P14.1 Automatyczne zerowanie 0 1   0 731

0 = wyłączone

1 = włączone

P17.2 Ukrywanie parametrów 0 1   1 115

0 = wszystkie parametry widoczne

1 = widoczna tylko grupa parametrów szybkiej konfiguracji

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl