zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Ustawienia silnika falowników Vacon 20

Ustawienia silnika (panel sterowania: menu PAR -> P1)

UWAGA! Parametry są wyświetlane, gdy P17.2 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P1.1 Napięcie znamionowe silnika 180 690 V Zmienne 110 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika
P1.2 Częstotliwość znamionowa silnika 30,00 320,00 Hz 50,00 / 60,00 111 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika
P1.3 Znamionowa prędkość obrotowa silnika 30 20000 obr./min 1440 / 1720 112 Wartość fabryczna dotyczy silnika 4-biegunowego
P1.4 Prąd znamionowy silnika 0,2 x INunit 2,0 x INunit A INunit 113 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika
P1.5 Wartość cos(phi) silnika PHI (współczynnik mocy) 0,30 1,00   0,85 120 Sprawdzić na tabliczce znamionowej silnika
P1.6 Typ silnika 0 1   0 650

0 = indukcyjny

1 = magnes stały

P1.7 Limit prądu 0,2 x INunit 2 x INunit A 1,5 x INunit 107 Maksymalny prąd silnika
P1.8 Tryb sterowania silnikiem 0 1   0 600

0 = sterowanie częstotliwością

1 = sterowanie prędkością w pętli otwartej

P1.9 Współczynnik U/f 0 2   0 108

0 = liniowy

1 = kwadratowy

2 = programowalny

P1.10 Punkt osłabienia pola 8,00 320,00 Hz 50,00 / 60,00 602 Częstotliwość punktu osłabienia pola
P1.11 Napięcie punktu osłabienia pola 10,00 200,00 % 100,00 603 Napięcie w punkcie osłabienia pola jako wartość procentowa Unmot
P1.12 Częstotliwość punktu środkowego U/f 0,00 P1.10 Hz 50,00 / 60,00 604 Częstotliwość punktu środkowego dla programowalnego współczynnika U/f
P1.13 Napięcie punktu środkowego U/f 0,00 P1.11 % 100,00 605 Napięcie punktu środkowego dla programowalnego współczynnika U/f jako wartość procentowa Unmot
P1.14 Napięcie dla częstotliwości zerowej 0,00 40,00 % Zmienne 606 Napięcie przy 0 Hz jako wartość procentowa Unmot
P1.15 Zwiększenie momentu obrotowego 0 1   0 109

0 = wyłączone

1 = włączone

P1.16 Częstotliwość przełączania 1,5 16,0 kHz 4,0 / 2,0 601 Częstotliwość modulacji szerokością impulsu. Jeśli wartości są wyższe niż fabryczne, należy ograniczyć natężenie prądu
P1.17 Moduł hamujący 0 2   0 504

0 = wyłączony

1 = włączony: zawsze

2 = stan pracy

P1.18 'dentyfikacja silnika 0 1   0 631

0 = nieaktywna

1 = identyfikacja przy przestoju

(aktywacja wymaga wydania polecenia w ciągu 20 s)

P1.19 Spadek napięcia Rs 0,00 100,00 % 0,00 675 Spadek napięcia na uzwojeniu silnika jako wartość procentowa Unmot przy prądzie znamionowym
P1.20 Regulator przepięć 0 2   1 607

0 = wyłączony

1 = włączony, tryb standardowy

2 = włączony, tryb obciążenia udarem

P1.21 Regulator zbyt niskiego napięcia 0 1   1 608

0 = wyłączony

1 = włączony

P1.22 Filtr sinusoidalny 0 1   0 522

0 = nieużywany

1 = w użyciu

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl