zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Ciąg impulsów/koder falowników Vacon 20

Ciąg impulsów/koder (panel sterowania: menu PAR -> P7)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P7.1 Minimalna częstotliwość impulsów 0 10000 Hz 0 1229 Częstotliwość impulsów powinna być interpretowana jako sygnał 0%.
P7.2 Maksymalna częstotliwość impulsów 0,0 10000 Hz 10000 1230 Częstotliwość impulsów powinna być interpretowana jako sygnał 100%.
P7.3 Częstotliwość zadawana przy minimalnej częstotliwości impulsów 0,00 P3.2 Hz 0,00 1231 Częstotliwość jest równa 0%, jeśli jest używana jako częstotliwość zadawana.
P7.4 Częstotliwość zadawana przy maksymalnej częstotliwości impulsów 0,00 P3.2 Hz 50,00 / 60,00 1232 Częstotliwość jest równa 100%, jeśli jest używana jako częstotliwość zadawana.
P7.5 Kierunek kodera 0 2   0 1233

0 = wyłączony

1 = włączony/normalny

2 = włączony/odwrócony

P7.6 Impulsy/ obrót kodera 1 65535 impulsy/ obr. 256 629 Liczba impulsów kodera na obrót. Używane tylko do skalowania wartości monitorowanej obr./min kodera.
P7.7 Konfiguracja wejść DI5 i DI6 0 2   0 1800

0 = DI5 i DI6 są dostępne dla zwykłych wejść cyfrowych

1 = DI6 jest dostępne dla ciągu impulsów

2 = DI5 i DI6 są dostępne dla trybu częstotliwości kodera

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl