zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Wyjścia cyfrowe falowników Vacon 20

Wyjścia cyfrowe (panel sterowania: menu PAR -> P8)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Możliwe opcje
P8.1 Wybór sygnału RO1 0 19   2 313

0 = nieużywany

1 = gotowy

2 = praca

3 = usterka

4 = odwrócona usterka

5 = ostrzeżenie

6 = odwrócony

7 = dla prędkości

8 = regulator silnika aktywny

9 = słowo sterujące FB, B13

10 = słowo sterujące FB, B14

11 = słowo sterujące FB, B15

12 = nadzorowanie częstotliwości wyjściowej

13 = nadzorowanie wyjściowego momentu obrotowego

14 = nadzorowanie temperatury urządzenia

15 = nadzorowanie wyjść analogowych

16 = prędkość zadawana aktywna

17 = sterowanie hamulcem zewnętrznym

18 = sterowanie z panelu aktywne

19 = sterowanie we/wy aktywne

P8.2 Wybór sygnału RO2 0 19   3 314 Jak dla parametru 8.1
P8.3 Wybór sygnału DO1 0 19   1 312 Jak dla parametru 8.1
P8.4 Odwracanie RO2 0 1   0 489

0 = brak odwracania

1 = odwrócone

P8.5 Opóźnienie wł. dla RO2 0,00 320,00 s 0,00 460 0,00 = brak opóźnienia
P8.6 Opóźnienie wył. dla RO2 0,00 320,00 s 0,00 461 0,00 = brak opóźnienia
P8.7 Odwracanie RO1 0 1   0 1587

0 = brak odwracania

1 = odwrócone

P8.8 Opóźnienie wł. dla RO1 0,00 320,00 s 0,00 458 0,00 = brak opóźnienia
P8.9 Opóźnienie wył. dla RO1 0,00 320,00 s 0,00 459 0,00 = brak opóźnienia
P8.10 Wybór sygnału RO3 0 19   0 317 Jak dla parametru 8.1 RO3-RO5 zaimplementowane, ale ukryte do momentu podłączenia karty opcjonalnej
P8.11 Wybór sygnału RO4 0 19   0 318 Jak dla parametru 8.1 RO3-RO5 zaimplementowane, ale ukryte do momentu podłączenia karty opcjonalnej
P8.12 Wybór sygnału RO5 0 19   0 1386 Jak dla parametru 8.1 RO3-RO5 zaimplementowane, ale ukryte do momentu podłączenia karty opcjonalnej

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl