zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Mapowanie danych magistrali Fieldbus falowników Vacon 20

Mapowanie danych magistrali Fieldbus (panel sterowania: menu PAR -> P10)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P10.1 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 1 0 15   0 852

0 = częstotliwość zadawana

1 = wyjściowa wartość zadawana

2 = prędkość silnika

3 = prąd silnika

4 = napięcie silnika

5 = moment obrotowy silnika

6 = moc silnika

7 = napięcie szyny DC

8 = kod aktywnej usterki

9 = wejście analogowe AI1

10 = wejście analogowe AI2

11 = stan wejść cyfrowych

12 = wartość sprzężenia zwrotnego PID

13 = wartość zadawana PID

14 = ciąg impulsów/ wejście kodera (%)

15 = ciąg impulsów/ wejście kodera ()

P10.2 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 2 0 15   1 853 Zmienne mapowanie PD2
P10.3 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 3 0 15   2 854 Zmienne mapowanie PD3
P10.4 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 4 0 15   4 855 Zmienne mapowanie PD4
P10.5 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 5 0 15   5 856 Zmienne mapowanie PD5
P10.6 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 6 0 15   3 857 Zmienne mapowanie PD6
P10.7 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 7 0 15   6 858 Zmienne mapowanie PD7
P10.8 Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 8 0 15   7 859 Zmienne mapowanie PD8
P10.9 Wybór wejścia danych zewnętrznego CW 0 5   0 1519

PDI dla zewnętrznego CW

0 = nieużywane

1 = PDI1

2 = PDI2

3 = PDI3

4 = PDI4

5 = PDI5

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl