zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Limity monitorowania falowników Vacon 20

Limity monitorowania (panel sterowania: menu PAR -> P12)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P12.1 Funkcja monitorowania częstotliwości wyjściowej 0 2   0 315

0 = nieużywana

1 = dolny limit

2 = górny limit

P12.2 Limit monitorowania częstotliwości wyjściowej 0,00 P3.2 Hz 0,00 316 Próg monitorowania częstotliwości wyjściowej
P12.3 Funkcja monitorowania momentu obrotowego 0 2   0 348

0 = nieużywana

1 = dolny limit

2 = górny limit

P12.4 Limit monitorowania momentu obrotowego 0,0 300,0 % 0,0 349 Próg monitorowania momentu obrotowego
P12.5 Monitorowanie temperatury urządzenia 0 2   0 354

0 = nieużywane

1 = dolny limit

2 = górny limit

P12.6 Limit monitorowania temperatury urządzenia -10 100 °C 40 355 Próg monitorowania temperatury urządzenia
P12.7 Sygnał monitorowania wejścia analogowego 0 1   0 356

0 = AI1

1 = AI2

P12.8 Poziom włączenia monitorowania wejść analogowych 0,00 100,00 % 80,00 357 Próg włączenia monitorowania wejść analogowych
P12.9 Poziom wyłączenia monitorowania wejść analogowych 0,00 100,00 % 40,00 358 Próg wyłączenia monitorowania wejść analogowych

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl