zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Zabezpieczenia falowników Vacon 20

Zabezpieczenia (panel sterowania: menu PAR -> P13)

UWAGA! Parametry są wyświetlane, gdy P17.2 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P13.1 Niski poziom sygnału na wejściu analogowym 0 4   1 700

0 = brak reakcji

1 = alarm

2 = alarm, zadawana częstotliwość alarmu

3 = usterka: funkcja Stop

4 = usterka: wybieg

P13.2 Zbyt niskie napięcie 1 2   2 727

1 = brak reakcji (usterka nie jest generowana, ale przemiennik przerywa modulowanie)

2 = usterka: wybieg

P13.3 Usterka uziemienia 0 3   2 703

0 = brak reakcji

1 = alarm

2 = usterka: funkcja Stop

3 = usterka: wybieg

P13.4 Usterka fazy wyjściowej 0 3   2 702 Jak dla parametru 13.3
P13.5 Zabezpieczenie przed utykiem 0 3   0 709 Jak dla parametru 13.3
P13.6 Zabezpieczenie przed niedociążeniem 0 3   0 713 Jak dla parametru 13.3
P13.7 Zabezpieczenie termiczne silnika 0 3   2 704 Jak dla parametru 13.3
P13.8 Mtp: temperatura otoczenia -20 100 °C 40 705 Kontrola temperatury otoczenia
P13.9 Mtp: chłodzenie przy zerowej prędkości 0,0 150,0 % 40,0 706 Chłodzenie jako wartość procentowa przy prędkości 0
P13.10 Mtp: stała czasu ciepła 1 200 min Zmienne 707 Stała czasu ciepła silnika
P13.11 Prąd utyku 0,00 2,0 x INunit A INunit 710  
P13.12 Czas utyku 0,00 300,00 s 15,00 711 Czas utyku ograniczony
P13.13 Częstotliwość utyku 0,10 320,00 Hz 25,00 712 Min. częstotliwość utyku
P13.14 UL: osłabienie pola dla obciążenia 10,0 150,0 % 50,0 714 Minimalny moment obrotowy przy osłabieniu pola
P13.15 UL: obciążenie dla częstotliwości zerowej 5,0 150,0 % 10,0 715 Minimalny moment obrotowy dla F0
P13.16 UL: limit czasu 1,0 300,0 s 20,0 716  
P13.17 Opóźnienie usterki niskiego poziomu sygnału na wejściu analogowym 0,0 10,0 s 0,5 1430  
P13.18 Usterka zewnętrzna 0 3   2 701

0 = brak reakcji

1 = alarm

2 = usterka: funkcja Stop

3 = usterka: wybieg

P13.19 Błąd komunikacji magistrali 0 4   3 733 Jak dla parametru 13.1
P13.20 Zadawana częstotliwość alarmu P3.1 P3.2 Hz 25,00 183 Częstotliwość używana, gdy reakcją na usterkę jest alarm + częstotliwość zadawana.
P13.21 Blokada edycji parametrów 0 1   0 819

0 = edycja włączona

1 = edycja wyłączona

P13.22 Usterka termistora 0 3   2 732

0 = brak reakcji

1 = alarm

2 = usterka: funkcja Stop

3 = usterka: wybieg

Ukryte do momentu podłączenia karty opcjonalnej

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl