zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Parametry sterowania PID falowników Vacon 20

Parametry sterowania PID (panel sterowania: menu PAR -> P15)

UWAGA! Parametry są wyświetlane, gdy P17.2 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P15.1 Wybór wartości zadawanej 0 7   0 332

0 = stała wartość zadawana (%)

1 = AI1

2 = AI2

3 = wejście danych procesowych 1

(0-100%)

4 = wejście danych procesowych 2

(0-100%)

5 = wejście danych procesowych 3

(0-100%)

6 = wejście danych procesowych 4

(0-100%)

7 = ciąg impulsów/koder

P15.2 Stała wartość zadawana 1 0,0 100,0 % 50,0 167 Stała wartość zadawana
P15.3 Stała wartość zadawana 2 0,0 100,0 % 50,0 168 Alternatywna stała wartość zadawana do wyboru za pomocą wejścia DI
P15.4 Wybór wartości sprzężenia zwrotnego 0 7   1 334

0 = AI1

1 = AI2

2 = wejście danych procesowych 1

(0-100%)

3 = wejście danych procesowych 2

(0-100%)

4 = wejście danych procesowych 3

(0-100%)

5 = wejście danych procesowych 4

(0-100%)

6 = AI2-AI1

7 = ciąg impulsów/koder

P15.5 Wartość minimalna sprzężenia zwrotnego 0,0 50,0 % 0,0 336 Wartość przy sygnale minimalnym
P15.6 Wartość maksymalna sprzężenia zwrotnego 10,0 300,0 % 100,0 337 Wartość przy sygnale maksymalnym
P15.7 Wzmocnienie P 0,0 1000,0 % 10,00 118 Wzmocnienie proporcjonalne
P15.8 Czas I 0,00 320,00 s 10,00 119 Czas łączny
P15.9 Czas D 0,00 10,00 s 0,00 132 Czas pochodny
P15.10 Inwersja uchybu 0 1   0 340

0 = bezpośrednia

(Sprzężenie zwrotne < Wartość zadawana -> Zwiększ wyjście PID)

1 = odwrócona

(Sprzężenie zwrotne > Wartość zadawana -> Zmniejsz wyjście PID)

P15.11 Minimalna częstotliwość uśpienia 0,00 P3.2 Hz 25,00 1016 Przemiennik przechodzi w tryb uśpienia, gdy częstotliwość wyjściowa pozostaje poniżej tego limitu przez czas dłuższy niż zdefiniowany przez parametr opóźnienia uśpienia
P15.12 Opóźnienie uśpienia 0 3600 s 30 1017 Opóźnienie przejścia do trybu uśpienia
P15.13 Błąd budzenia 0,0 100,0 % 5,0 1018 Próg wyjścia z trybu uśpienia
P15.14 Zwiększenie wartości zadawanej uśpienia 0,0 50,0 % 10,0 1071 Odniesienie do wartości zadawanej
P15.15 Czas zwiększenia wartości zadawanej 0 60 s 10 1072 Zwiększenie czasu po ustawieniu P15.12
P15.16 Maksymalna strata przy uśpieniu 0,0 50,0 % 5,0 1509 Odniesienie do wartości sprzężenia zwrotnego po zwiększeniu
P15.17 Czas sprawdzania utraty przy uśpieniu 1 300 s 30 1511 Czas po zwiększeniu dla P15.15
P15.18 Wybór źródła wyświetlania dla procesu 0 6   0 1513

0 = wartość sprzężenia zwrotnego PID

1 = częstotliwość wyjściowa

2 = prędkość silnika

3 = moment obrotowy silnika

4 = moc silnika

5 = prąd silnika

6 = ciąg impulsów/koder

P15.19 Miejsca dziesiętne na wyświetlaczu procesu 0 3   1 1035 Miejsca dziesiętne na wyświetlaczu
P15.20 Wartość maksymalna wyświetlania dla procesu 0,0 3200,0   100,0 1034 Maks. wartość procesowa

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl