zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Parametry systemowe falowników Vacon 20

Parametry systemowe

Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
Informacje o oprogramowaniu (menu PAR -> V1)
V1.1 ID oprogramowania API   2314  
V1.2 Wersja oprogramowania API   835  
V1.3 ID oprogramowania Power   2315  
V1.4 Wersja oprogramowania Power   834  
V1.5 Identyfikator aplikacji   837  
V1.6 Wersja aplikacji   838  
V1.7 Obciążenie systemu   839  
Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
Dla magistrali Modbus bez zainstalowanych kart opcjonalnych parametry komunikacji są następujące:
V2.1 Stan komunikacji   808

Stan komunikacji z magistralą Modbus.

Format: xx.yyy

gdzie xx = 0-64 (liczba komunikatów o błędach),

a yyy = 0-999 (liczba prawidłowych komunikatów)

P2.2 Protokół Fieldbus 0 1 0 809

0 = nieużywany

1 = używany protokół Modbus

P2.3 Adres podrzędny 1 255 1 810  
P2.4 Prędkość transmisji 0 8 5 811

0 = 300

1 = 600

2 = 1200

3 = 2400

4 = 4800

5 = 9600

6=19200

7 = 38400

8=57800

P2.6 Typ parzystości 0 2 0 813

0 = brak

1 = nieparzysta

2 = parzysta

P2.7 Limit czasu dla komunikacji 0 255 0 814

0 = nieużywany

1 = 1 s

2 = 2 s itd.

P2.8 Zerowanie stanu komunikacji 0 1 0 815  
Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
W przypadku zainstalowanej karty Canopen parametry komunikacji są następujące:
V2.1 Stan komunikacji Canopen   14004  
P2.2 Tryb pracy Canopen 1 2 1 14003  
P2.3 ID węzła Canopen 1 127 1 14001  
P2.4 Prędkość transmisji Canopen 1 8 6 14002  
Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
W przypadku zainstalowanej karty DeviceNet parametry komunikacji są następujące:
V2.1 Stan komunikacji   14014  
P2.2 Typ złożenia wyjściowego 20 111 21 14012  
P2.3 MAC węzła 0 63 63 14010  
P2.4 Prędkość transmisji 1 3 1 14011  
P2.5 Typ złożenia wejściowego 70 117 71 14013  
Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
W przypadku zainstalowanej karty ProfiBus parametry komunikacji są następujące:
V2.1 Stan komunikacji   14022  
V2.2 Protokół Fieldbus   14023  
V2.3 Aktywny protokół   14024  
V2.4 Aktywna prędkość transmisji   14025  
V2.5 Typ telegramu   14027  
P2.6 Tryb obsługi 1 3 1 14021  
P2.7 Adres podrzędny 2 126 126 14020  
Kod Ukrywanie Min. Maks. Ustawienia fabryczne ID Uwagi
Inne informacje
V3.1 Licznik MWh   827 MWh
V3.2 Liczba dni od włączenia   828  
V3.3 Liczba godzin od włączenia   829  
V3.4 Licznik pracy: dni   840  
V3.5 Licznik pracy: godziny   841  
V3.6 Licznik usterek   842  
V3.7 Monitor stanu zestawu parametrów panelu   Ukryte w przypadku podłączenia do komputera
P4.2 Przywracanie ustawień fabrycznych 0 1 0 831 1 = przywraca domyślne ustawienia fabryczne wszystkich parametrów
P4.3 Hasło 0000 9999 0000 832  
P4.4 Czas aktywności panelu i podświetlenia ekranu LCD 0 99 5 833  
P4.5 Zapisywanie zestawu parametrów w panelu 0 1 0   Ukryte w przypadku podłączenia do komputera
P4.6 Przywracanie zestawu parametrów z panelu 0 1 0   Ukryte w przypadku podłączenia do komputera
F5.x Menu aktywnych usterek  
F6.x Menu historii usterek  

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl